• Boomaanplant

 • Bij het planten van bomen is een goede planning, voorbereiding, nauwkeurige uitvoering en nazorg zeer belangrijk. Ons specialisme is o.a. om te zorgen voor de optimale omstandigheden om jonge boomaanplant tot een succes te maken. Wij houden rekening met:

  - bodemeisen, grondwaterniveau, kabels en leidingen

  - de uiteindelijke vorm en omvang van de boom

  - de geplande levensduur

  - hinderlijke aspecten

  - nazorg aan de bomen b.v. het geven van water, begeleiding-snoei, voeding, zuurstofgehalte van de bodem, onderhoud boomspiegel ect...   

 • Begeleidingssnoei

 • Het begeleidend snoeien van bomen in de jeugd- en halfwasfase vormt de basis voor het uiteindelijk eindbeeld van een boom. Belangrijk is dat bomen hierbij hun groeisnelheid blijven houden en snoeiwonden beperkt in grootte blijven.

  Hierdoor kan de boom zich tot een sterke gezonde boom ontwikkelen met een lange levensduur en beperkte onderhoudskosten.


 • Kroonsnoei

 • Bij het begeleidend snoeien kan de vorm van de toekomstige kroon van de boom worden bepaald. Bij jonge bomen die opgekroond moeten worden, worden de dikste takken uit de tijdelijke kroon verwijderd en in de volgende snoeirondes herhaald tot de boomlengte dusdanig is toegenomen dat er gesproken kan worden van een blijvende kroon.

  Over het algemeen geldt bij jonge bomen een snoeifrequentie van minimaal een keer per twee tot drie jaar.


 • Touwverankering

 • Jonge bomen die veel wind vangen of wat extra ondersteuning nodig hebben, kunnen met behulp van touwen en banden verankerd worden. Ook kan verankering gebruikt worden om b.v. een (oude) boom die aangetast is door een ziekte zo lang mogelijk op een veilige manier behouden blijven. Graag adviseren wij u over de diverse mogelijkheden.


 • Boomverplanten

 • Het verplanten van bomen is gespecialiseerd werk. Wij zijn op het gebied van het verplanten van bomen goed op de hoogte en willen uw bomen na het verplanten zo goed en lang mogelijk in leven houden. Graag komen wij bij u op locatie om u nader te informeren en een vrijblijvende, passende offerte aan te bieden.   

 • Kappen van bomen

 • Het komt vaak voor dat er weinig ruimte is om een boom te kappen. Wij zijn gespecialiseerd in het kappen van bomen zonder hoogwerker of steigers. Wij klimmen in de boom en kappen de boom van bovenaf en laten de takken met een touw langzaam naar beneden zakken. Zo wordt geen onnodige schade aan b.v. uw tuin toegebracht. Bovendien blijven de kosten lager dan bijvoorbeeld bij het gebruik van een hoogwerker.

  Op deze manier kunnen bomen ook veilig verwijderd worden als ze over kwetsbare bouwsels hangen, zoals een serre, schutting, schuurtje of het dak van uw huis.   

 • Ziekten en Plagen

 • De aantastingen aan bomen zijn grofweg op te delen in ziekten en plagen. Ziekten hebben vaak een plantaardige (bacterie / schimmel) oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn houtrot, iepziekte etc. Bij plagen zijn insecten debet aan de ziekte. Denk aan eikenprocessierups, luizen bij bomen, snuitkevers, stippelmot etc.

  Gelukkig zijn de meeste ziekten en plagen niet direct dodelijk voor de boom. Vaak kan de natuur zichzelf herstellen. Maar soms moeten er voor de veiligheid bomen gekapt worden. Bijvoorbeeld als een ziekte of plaag de wortels van de boom aantast en hij dreigt om te vallen.

  In voorkomende gevallen staan wij graag met raad en daad tot uw dienst.   

 • Veteranensnoei

 • Wanneer monumentale bomen behouden dienen te blijven, om redenen die te maken hebben met hun karaktervolle verschijning, of groeiende rol in de ecologie van de bebouwde omgeving, is de veteranensnoei ontwikkeld om deze groenmonumenten zo lang mogelijk te behouden. Onze jarenlange ervaring met deze vorm van snoeien, zorgt ervoor dat wij u deskundig kunnen informeren en desgewenst werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren, zodat zulke monumentale bomen nog jarenlang hun functie kunnen uitoefenen.   

   

 • Boomveiligheidscontroles

 • In Nederland valt elke boom onder de zorgplicht. Als een boom door stam- of takbreuk of door om te vallen schade berokkent aan derden , zal de eigenaar van de boom hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Om een juiste invulling aan deze zorgplicht te geven kunt u een risicoanalyse van uw boom of bomen laten uitvoeren met daaraan gekoppeld een onderhoudsplan.

  Wij zijn in het bezit van het certificaat boom veiligheid controleur. Dit betekent dat wij in staat zijn om op een vakkundige wijze een visuele boomveiligheidsbeoordeling uit te voeren. Verder houdt dit in dat wij, als gecertificeerde controleur, de zogenaamde lichaamstaal van bomen herkennen en op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving. Het certificaat is extern gelegitimeerd en erkend door de verzekeringsbranche en de brancheorganisaties.  • Tel:
   074-2673100
  • Mobiel:
   06-53211769
  • Adres:
   Hertmerweg 18
   7626 LW, Hertme
   Nederland