- Ontwerp
- Kikkerpoelen
- Afrastering en Hekwerken
- Wandel- en Fietspaden
- Houtwallen
- Bos
- Heidevelden

Verschillende elementen in het landschap kunnen door aanleg en onderhoud een bepaalde stimulans geven aan de natuur. Te denken valt bv. aan houtwallen, singles, kikkerpoelen, heidevelden, afrasteringen etc.
Door inzet van bepaalde landschappelijke elementen is het mogelijk een recreatief , waardevol en hoogwaardig landschap te realiseren.
Indien gewenst kunnen wij samen met u tot een plan van aanpak komen voor elke ontwikkeling in het buitengebied. Wij adviseren u met visie gedurende het hele traject van planvorming tot en met de uitvoering van de plannen. • Tel:
  074-2673100
 • Mobiel:
  06-53211769
 • Adres:
  Hertmerweg 18
  7626 LW, Hertme
  Nederland